Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWA Waldemar Maksymowicz Gabinet Psychiatryczny, Wrocławiu 50-353, ul. Ładna 21/1.
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W razie pytań ws. Pani/Pana danych, proszę nie wahać się i skontaktować z nami pod adresem: biuro@depilacjalaserowa-wroclaw.pl lub bezpośrednio z Waldemar Maksymowicz we Wrocławiu, ul. Ładna 21/1, lub telefonicznie pod nr tel. +48 669 558 124
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia na podstawie wyrażonych zgód, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  4. Pani/Pana prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie wyłącznie wobec danych przetwarzanych przez MAWA Waldemar Maksymowicz oraz w przypadku o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów MAWA Waldemar Maksymowicz jako Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. Pani/Pana dane osobowe w postaci dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r poz. 159 z późn.zm.)
  6. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania świadczeń w MAWA Waldemar Maksymowicz.
  9. dane nie są sprzedawane innym firmom
[ccf_form id="137"]
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych